Laboratoř modulace genové exprese

Miroslav_Pátek_web

Vedoucí laboratoře:

Ing. Miroslav Pátek, CSc.

 

Tel.:  (+420) 241 06 2398
Email:  patek@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

Ing. Miroslav Pátek, CSc. Vedoucí laboratoře
RNDr. Jan Nešvera Vědecký pracovník
RNDr. Václav Štěpánek, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Mária Brennerová, CSc. Vědecký asistent
Ing. Lenka Rucká, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Michal Grulich, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Hana Dostálová, Ph.D. Postdoktorand
Andrey Rapoport Doktorand
Mgr. Robert Rädisch Doktorand
Jan Blumenstein Doktorand
Ing. Lukáš Plašil Doktorand
Guadalupe Sofie Meneses Zavala Odborný pracovník
Věra Reimannová Laborant
Anna Stachová Laborant

Vědecká práce v Laboratoři molekulární genetiky bakterií je zaměřena na studium kmenů bakterií aplikovatelných
v syntetické a environmentální biotechnologii. Řešíme otázky základního výzkumu (regulace exprese bakteriálních genů, biosyntéza nových enzymů, genetická analýza bakterií degradujících toxické látky). Získané poznatky pak aplikujeme na konstrukci nových kmenů produkujících biologicky aktivní látky a kmenů degradujících cizorodé látky v prostředí.

Základní témata výzkumu:

 • Analýza regulace transkripce genů Corynebacterium glutamicum zaměřená na funkci sigma faktorů RNA polymerasy
  a řízení aktivity promotorů
 • Vývoj a použití systému transkripce in vitro pro Corynebacterium glutamicum
 • Syntéza a použití enzymů metabolismu nitrilů z různých zdrojů (bakterií, plísní, rostlin)
 • Izolace, analýza a vývoj bakterií degradujících fenolické látky v životním prostředí (např. Rhodococcus erythropolis)
 • Genetická analýza bakterií degradujících xenobiotika (ropné uhlovodíky, polychlorované bifenyly a chloroetheny)
 • Mikrobiální bioremediační metody pro biodegradaci perzistentních aromatických polutantů
 • Posouzení a predikce přirozeného degradačního procesu v kontaminovaných půdách a vodách
 • Analýza struktury a funkce restrikčně-modifikačních enzymových systémů Typu I v Escherichia coli
 • Funkce restrikčně-modifikačních enzymů jako molekulárního motoru

Témata diplomových, bakalářských a dizertačních prací.

Nanomedicína

Vedoucí:
RNDr. Veronika Benson, PhD.

Tel: 296 442 395

E-mail: benson@biomed.cas.cz

Webové stránky: lambi-research.com/

RNDr. Veronika Benson, Ph.D. Vědecký asistent
Ing. Eva Neuhöferová Doktorand

Skupina nanomedicíny studuje změny a možnost specifického cílení RNA molekul zahrnutých v lidských patologiích (diabetes, neurodegenerativní onemocnění, nádorové onemocnění). Kombinujeme základní výzkum na hladině RNA molekul s využitím nových materiálů, buněčnou biologií a vývojem léčiv. S velkým úspěchem používáme nanomateriál založený na diamantové struktuře, který je vysoce kompatibilní s živými systémy a nabízí bohaté možnosti pro biomedicínské využití.

Náš výzkum se soustředí zvláště na nanodiamantové částice a jejich použití jako 1) unikátní nano-senzory, které umožňují sledovat pohyb různých elementů (buněk, molekul) v živých systémech a 2) terapeutické nosiče pro konvenční léčiva nebo genovou terapii. Používáme různé povrchové modifikace nanočástic, které nosiči zabezpečí cílovou-specifitu buněk, terapeutickou efektivitu nálože a ochranu před rozpoznáním fagocyty a rychlou eliminací.

Vedle nanočástic se také věnujeme studiu nano-strukturovaných diamantových filmů a to vzhledem k buněčné adhezi a regeneraci neurální buněk. Nanodiamantové filmy zde představují povrchovou úpravu nitrolebečních mikroelektrod, které se používají k hloubkové stimulaci mozku u pacientů s neurodegenerativním onemocněním jako je Parkinsonova choroba.

 obrazek1_ver2_CZ

 obrazek2_ver2_CZ

Hlavní témata výzkumu:

 

 1. Vývoj nanosenzoru pro dynamické sledování RNA molekul v živých systémech.
 2. Využití nanodiamantových částic pro cílenou povrchovou genovou terapii in vivo.
 3. Využití nanočástic jako systémových nosičů léčiv a odhad nanotoxicity systémů při použití v mnohobuněčném organismu.
 4. Studium odpovědí neuronů a mikroglií po jejich adhezi na nanostrukturovaný diamantový povrch.
 5. Role regulačních microRNAs v lidských patologiích a jejich využití v genové terapii těchto onemocnění.