Biotechnologická hala

 

Vedoucí: Ing. Aleš Prell, CSc.
Tel.: 296 442 282
E-mail: prell@biomed.cas.cz

 

Ing. Aleš Prell, CSc. Vedoucí biotechnologické haly
Ing. Miroslav Sobotka, CSc Zástupce vedoucího
Ing. Petr Kujan OPVV
Galina Broučková laborantka
Ing. Tomáš Vavruška OPVV
Lukáš Kristlík Technik, laborant
Ing. Hynek Šafář OPVV
Milan Veverka Technik, laborant
Jiří Novotný Technický pracovník
Eva Moravcová Technický pracovník, MD

Středisko Biotechnologická hala
se zabývá vývojem submerzních aerobních i anerobních fermentačních technologií, jejich optimalizacemi a následnými izolačními a purifikačními procesy.
Provádí scale-up bioprocesů pro farmaceutický, potravinářský, chemický, kosmetický průmysl a aplikace v oblasti ochrany životního prostředí. Tuto činnost vyvíjí na základě studia kinetiky, inženýrské analýzy procesů včetně modelování a vývoje automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Spolupracuje s laboratořemi ústavu, jinými vědeckými a výzkumnými institucemi a s tuzemskou i zahraniční podnikatelskou sférou.

BTH nabízí provedení biotechnologických operací v pilotním měřítku:
UPSTREAM PROCESY
DOWNSTREAM PROCESY

Nabídka upstream (fermentačních) operací
Nabídka downstream (separačních a purifikačních) operací
Servis

Více informací