RNDr. Petr Novák, PhD.

Vedoucí:
RNDr. Petr Novák, PhD.

Tel.: +420 325 873 610
E-mail: pnovak@biomed.cas.cz

Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace je multidisciplinárním týmem, jehož tematické zaměření je rozděleno do dvou hlavních směrů. Strukturně biologická skupina produkuje proteiny pomocí rekombinantních expresních technologií a charakterizuje strukturu a dynamiku proteinů nebo komplexů proteinu s ligandem pomocí pokročilé hmotnostní spektrometrie. Skupina buněčné signalizace zkoumá propojení buněčné signalizace na metabolismus rakovinných buněk za použití molekulárně-biologických a biochemických metod. Skrze spolupráci obou skupin vzniká jedinečná výzkumná platforma, kde výsledky získané studiem biologických systémů mohou být ověřeny a vysvětleny na molekulární úrovni.

Více informací na: http://peterslab.org/research.php