Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace

RNDr. Petr Novák, PhD.

Vedoucí laboratoře:

RNDr. Petr Novák, PhD.

 

Tel.:  (+420) 325 873 610
E-mail:  pnovak@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře

RNDr. Petr Novák, Ph.D. Vedoucí laboratoře
Ing. Petr Halada, Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Petr Man, Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Petr Pompach, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Daniel Kavan, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Dmitry Loginov, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Aleš Hnízda, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Lyubina Adámková Doktorand
Mgr. Jan Fiala Doktorand
Mgr. Marek Polák Doktorand
Mgr. Lukáš Fojtík Doktorand
Ing. Jana Fialová Doktorand
Mgr. Marek Zákopčaník Doktorand
Mgr. Vítězslav Brinsa Doktorand
Ing. Jana Nováková Odborný pracovník
Bc. Tereza Kadavá Odborný pracovník
Mgr. Josef Dvořák Odborný pracovník
Bc. Zuzana Kalaninová Odborný pracovník

Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizaceje multidisciplinárním týmem, jehož tematické zaměření je rozděleno do dvou hlavních směrů. Strukturně biologická skupina produkuje proteiny pomocí rekombinantních expresních technologií a charakterizuje strukturu a dynamiku proteinů nebo komplexů proteinu s ligandem pomocí pokročilé hmotnostní spektrometrie. Skupina buněčné signalizace zkoumá propojení buněčné signalizace na metabolismus rakovinných buněk za použití molekulárně-biologických a biochemických metod. Skrze spolupráci obou skupin vzniká jedinečná výzkumná platforma, kde výsledky získané studiem biologických systémů mohou být ověřeny a vysvětleny na molekulární úrovni.

Více informací na: http://peterslab.org/research.php