EXKURZE

 • Středisko Cytometrie a Mikroskopie

Uvidíte průtokový cytometr BD LSR II, včetně vnitřních komponent, laserů, fluidiky a optiky a několik změřených vzorků běžné krve. Dále uvidíte Laserový skenovací konfokální mikroskop Olympus FV1000, včetně skenování a několika ukázek snímků pořízených na našem pracovišti.

 

 • Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Na pracovišti hmotnostní spektrometrie se návštěvníci seznámí se spektrometrií iontové mobility, resp. se dvěma přístroji s analyzátory z doby letu. Budou vysvětleny základní principy tvorby iontů (MALDI, ESI) a jejich analýzy. Bude zdůrazněn význam hmotnostních spekter při určování struktur organických látek.

 

 • Laboratoř nádorové imunologie

V naší laboratoři rutinně pracujeme s tkáňovými kulturami, a to hlavne s myšími a lidskými nádorovými buněčnými liniemi. Pro tuto práci je důležitý laminární flow box (udržení sterility kultury) a CO2 inkubator (prostredi vhodne pro kultivaci savčích buněk). Obě tyto zařízení budou ukázány při práci s našimi buněčnými liniemi. Buněčné linie bude taktéž možno pozorovat pomocí invertovaného mikroskopu. Dále ukážeme nový přístroj pro magnetickou separaci buněk a vysvětlíme, jak pracuje a k čemu ho potřebujeme.

 

 • Laboratoř reprodukce buňky

V laboratoři návštěvníci uslyší  o pekařských, vinných a pivních kvasinkách. Uvidí je nejen na kultivačních médiích a pod světelným mikroskopem, ale také ve fluorescenčním mikroskopu. Budou moci pozorovat elektrárny buňky – mitochondrie a továrnu na bílkoviny – endoplazmatické retikulum.

 

 • Laboratoř molekulární genetiky bakterií

Růst bakterií na půdách s antibiotiky, bakterie rezistentní na antibiotika. Značení bakterií pomocí zeleného fluorescentního proteinu (GFP, původně gen z medúzy) a jeho využití ke genetické analýze. Detekce bílkovin, DNA a RNA na elektroforetických gelech.

 

 • Laboratoř molekulární biologie a imunologie

V laboratoři Molekulární biologie se zaměříme na diamant a RNA. Podíváme se, jakým způsobem můžeme malé diamanty nebo diamantové vrstvy použít pro medicínský výzkum a genovou terapii.

 

 • Laboratoř regulace genové exprese

Návštěvníci uvidí běžnou práci v laboratoři, dozvíte se, jak je uložená genetická informace v DNA, jak se z ní dostane, jak se z ní stane protein, a k čemu slouží. Dále můžete vidět tzv. mikromanipulátor, kterým se dají na jehlu z agaru nabírat jednotlivé kvasinkové buňky a přenášet jinam.

 

 • Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Návštěvníci uvidí, jak se izolují mikroskopické houby z přírody a jak se následně uchovávají, určují a jak se popisují nové druhy.  V chemické části laboratoře uvidí, jak se z nich získávají sekundární metabolity a jak se studuje jejich potenciální využití v biotechnologiích.

 

 • Laboratoř imunoterapie

V laboratoři vám vysvětlí principy imunoterapeutické léčby a ukáží:

– mikroskopy a histologické řezy nádorů a lymfatických uzlin s různým barvením

– záznam pohybujících se fibroblastů a makrofágů v průběhu fagocytózy

– nanočástice pro přenášení vybraného léčiva do nádorů a pro vylepšení diagnózy nádorů

– obrázky nanočástic v nádorech

– efekt magnetu na železité nanočástice

– popíšeme western blotting a přípravu RNA pro studium cytokinů a dalších molekul důležitých pro imunitní odpověď a vývoj nádorového mikroprostředí

– separované imunitní buňky

– buňky kultivované na petriho miskách

– možnost podívat se na vlastní ruku pod stereoskopickým mikroskopem a zjistit, jak vypadá kůže při velkém zvětšení

 

 • Středisko sekvenace DNA

Středisko sekvenace DNA se zabývá stanovením primární struktury deoxyribonukleové kyseliny, která kóduje genetickou informaci všeho živého. Zabýváme se jak základním, tak aplikovaným výzkumem. Zkoumali jsme mimo jiné mikrobiální osazení mumie uherského šlechtice, příčinu smrti mladého slona, analyzovali 100-leté pivo a genetické znaky nosorožců či zjišťovali kontaminaci v kojenecké výživě.

 

 • Laboratoř environmentální biotechnologie

 

EXKURZE PO LABORATOŘÍCH JE JIŽ NAPLNĚNA!

 

PŘEDNÁŠKY

9:00 Příroda, laboratoř, počítač a zpět

10:00 Komunikace mezi mikroorganismy, jeden velký makroorganismus

11:00 Vyšší houby doma i v laboratoři: využití nejen v biotechnologiích   OBSAZENO

12:30 Bakteriální toxiny

13:30 Elektronová mikroskopie v mikrobiologii