Kurs Pokroky v mikrobiologii (Advances in Microbiology), určený pro posluchače PDS Mikrobiologie a příbuzné se bude konat dne 3.11.2022 v kinosále FgÚ. Přednášky jsou v anglickém jazyce. Více informací Program Advances in Microbiology 2022, popř. na adrese gabriel@biomed.cas.cz.