Cenu Karla Preise za nejlepší práci otištěnou v časopise Chemické listy v roce 2020 obdržel kolektiv autorů za součíslí Chemických listů, svazky 2-3 (2020) s názvem „Vybrané kapitoly z hmotnostní spektrometrie“.

Cena je pojmenována po zakladateli Listů chemických, prof. Karlu Preisovi (1846-1916), významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie. Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 a je každoročně udělována redakčním kruhem časopisu Chemické listy za nejlepší publikaci roku.

„Vybrané kapitoly z hmotnostní spektrometrie“ představují nejucelenější učební text hmotnostní spektrometrie v českém jazyce za posledních 20 let. Soubor dvaceti přehledových prací editovala trojice František Tureček (University of Washington), Vladimír Havlíček a Karel Lemr (oba Mikrobiologický ústav AV ČR). Přehledové referáty zahrnují chemii iontů v plynné fázi, pokrývají principy ionizačních technik, hmotnostních analyzátorů, fragmentační mechanismy, řešené příklady interpretace hmotnostních spekter, kvantitativní analýzu a vybrané aplikace hmotnostní spektrometrie.

Plné texty je možno stáhnout zde:

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/issue/view/290

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/issue/view/291.