Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem třináct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry, jejímiž autory jsou Dominika Luptáková, Tomáš Pluháček, Miloš Petřík, Jiří Novák, Andrea Palyzová, Lucie Sokolová, Anton Škríba, Blanka Šedivá, Karel Lemr a Vladimír Havlíček Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 10. září tohoto roku na 19. Škole hmotnostní spektrometrie ve Špindlerově Mlýně, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Vladimír Havlíček. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2018 sponzorovala společnost Pragolab. Více informací o soutěži najdete zde.