Velice si ceníme vysoké úspěšnosti získaných grantů GAČR.
Je nám taktéž ctí, že čtyři naši zaměstnanci (Michal Koblížek, Josef Komenda, Peter Šebo a Leoš Valášek) získali grantové projekty EXPRO(tady bude link na GAČR-EXPRO).
Se čtyřmi projekty se tak Mikrobiologický ústav stal nejúspěšnější institucí v rámci Akademie věd ČR.
Blahopřejeme řešitelům a jejich vědeckým týmům a přejeme hodně sil a úspěchů do budoucna.

Mikrobiologický ústav

We greatly appreciate the high success of the GACR grants.
We are also honored that four of our employees (Michal Koblížek, Josef Komenda, Peter Šebo and Leoš Valášek) received the EXPRO grant projects (here will be a link to GAČR-EXPRO).
With four projects, the Institute of Microbiology became the most successful institution within the Academy of Sciences of the Czech Republic.
Congratulations to the researchers and their scientific teams and we wish a lot of strength and success for the future.
Institute of Microbiology