Největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganismů z hlediska základního výzkumu i praktické využitelnosti v průmyslu, medicíně a řadě dalších oborů – to je Mikrobiologický ústav AV ČR. S ohledem na potřebu moderní, efektivní a sjednocující komunikace představuje toto pracoviště nové logo a vizuální identitu, která reflektuje vizi stát se moderní vědeckou instituci globálního významu. 

Změna vizuální identity proběhla v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (MBÚ) za účelem moderní prezentace ústavu a ucelení grafické komunikace. Ústav tak chce vylepšit svoji rozpoznatelnost a komunikaci s odbornou i neodbornou veřejností. Ve spolupráci s grafickými designerem Martinem Kolerusem vzniklo nové logo a několik s ním spojených grafických prvků.

“Vznik nové vizuální identity Mikrobiologického ústavu AV ČR pramení z absence ucelené grafické tváře a charakteristických prvků, které si bezesporu instituce takového významu zaslouží. Cílem bylo náležitě graficky ztvárnit podstatu ústavu a vizuálně jej zařadit do popředí významných českých, ale i světových institucí. V neposlední řadě také pomoci v propagaci ústavu v rámci interní i externí komunikace a budování dobrého jména po boku vědeckých týmů,” říká autor nového loga Martin Kolerus.

“Nosnou myšlenkou vizuální identity je symbol kapky, která někde méně, někde více, prostupuje jednotlivými aplikacemi v podobě písma nebo grafického elementu extrahovaného z fotografií. Kapka jako výchozí bod výzkumného procesu. Kapka jako katalyzátor fascinujícího procesu objevování. Kapka jako element vytvářející vazby v síti vědeckých profesí. Obyčejná kapka formovaná z nekonečna dosud neznámého. Stylizovaná kapka jako nosný symbol nové vizuální identity progresivní instituce, která toto nekonečno mění v cenné informace,” dodává grafický designér.

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp MBU v české, anglické a smíšené jazykové verzi. Součástí nové vizuální identity je také základní a doplňkové písmo, barevná paleta, a především aplikace pro interní i externí komunikaci. Tyto nové prvky a aplikace v současné době MBÚ implementuje a v budoucnu ústav odhalí další elementy, které s jeho novou vizuální identitou úzce souvisí.