Martin Schwarzer zkoumá vliv bakterií na růst mláďat savců a se svým vědeckým týmem jako první ukázali, že střevní bakterie jsou nezbytné pro optimální růst v raném věku. Jedná se o důležitý objev, který přispívá k pochopení vlivu mikrobiomu na růst savců a může zásadním způsobem přispět k řešení podvýživy u dětí. Na svůj výzkum získal v roce 2017 grant Neuron Impuls, který zakončil publikací výsledků v časopisu Science. Martin Schwarzer působí v Laboratoři gnotobiologie Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Novém Hrádku.

Cenu uděluje NF Neuron českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech – matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.

Nadace Neuron na podporu vědy oceňuje excelentní vědkyně a vědce a podporuje je na jejich cestě za novými objevy. Financuje výzkumy v terénu a vytváří platformu pro setkávání a sdílení myšlenek k vědeckému transferu. Na cestě k excelenci pak v rámci studentských stáží podporuje budoucí výzkumníky a popularizuje vědu mezi širší veřejností.

Podrobnosti a rozhovor s laureátkou ceny Neuron pro nadějné vědce čtěte zde

Zdroj: NF Neuron