Vědecká organizace EMBO (European Molecular Biology Organization), sdružující 1800 předních výzkumníků v oblasti věd o živé přírodě, v prosinci udělila grant EMBO Installation deseti nadějným vědcům, kteří zakládají nezávislé výzkumné skupiny v ČR, Polsku, Portugalsku a Turecku. Mezi oceněnými výzkumníky je také jeden Čech, a sice Martin Schwarzer z Mikrobiologického ústavu (MBÚ) AV ČR.

Doktor Martin Schwarzer (nar. 1980) v současnosti působí v Laboratoři gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR v Novém Hrádku. Věnuje se především způsobům, jimiž bakterie ovlivňují vývoj a růst hostitelských organismů. Grant obdrželo také pět vědců z Turecka, tři vědci z Polska a jeden z Portugalska. Každý z nich bude po dobu tří až pěti let čerpat částku 50 tisíc eur ročně.

Více ZDE.