Výroba tohoto složitého interaktivního objektu trvala více než rok. Objekt sestává z velkého množství světelných prvků, který je naplněn vodou, do níž je přiváděn tlakový vzduch. Je vyroben ze skla a nerezové oceli a má odolat velmi extrémním podmínkách venkovního prostředí Arabského poloostrova, vysvětluje ředitel ústavu Jiří Hašek.

 

foto

Jiří Hašek, ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR

Prvotní myšlenka přišla od Ondřeje Prášila, vedoucího Centra Algatech v Třeboni, které je detašovaným pracovištěm ústavu a věnuje se převážně výzkumu řas a způsobům jejich velkoplošné kultivace a užití. Pomocí řas může být řešeno mnoho současných problémů, jako je třeba nedostatek kvalitních potravin Vznikl tak nápad představit tento proces veřejnosti v umělecky ztvárněné podobě. Náš návrh dobře zapadl do konceptu českého pavilonu „Connecting minds, building the future“, a to byl důvod, proč se připojit. Mikrobiologickému ústavu AV ČR se dostalo cti tento nápad realizovat a možnosti prostřednictvím našeho ústavu představit českou vědu i Akademii věd ČR.

Alga Oasis

Co na EXPO chystáte a v jaké fázi příprav jste?

Umělecky ztvárněný fotobioreaktor, nazvaný „Alga Oasis“, je v tuto chvíli hotov. Jeho výroba trvala více než rok, jelikož se jedná o poměrně složitý interaktivní objekt skládající se z velkého množství světelných prvků, který je naplněn vodou, do níž je přiváděn tlakový vzduch a je vyroben ze skla a nerezové oceli. Celý tento exponát má zároveň odolat velmi extrémním podmínkách venkovního prostředí Arabského poloostrova. Každý prvek, včetně digitální animace, je vyroben unikátně pro tento pozoruhodný exponát. V průběhu června bude vše uloženo do beden a naloženo do přepravního kontejneru k transportu do Dubaje, kde bude na přelomu srpna a září instalován v exteriéru Českého pavilonu.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete a co sami od Všeobecné světové výstavy očekáváte?

Především je to pro nás čest, že máme možnost se této prestižní výstavy zúčastnit a reprezentovat Akademii věd ČR. Světová výstava Expo v Dubaji bude jistě ovlivněna stále probíhající pandemií. Dá se očekávat, že budou přísnější hygienické standardy a svou roli sehrají i další opatření, která se nyní díky funkčnímu očkování začínají pohybovat směrem k lepšímu. Věříme, že náš exponát vzbudí pozornost a zájem a návštěvníci se budou v kombinaci s doplňujícím videem a webovými stránkami moci seznámit s možnostmi využití řas v biotechnologii, ale také o funkci řas v rámci globálního ekosystému. Jsme velmi rádi, že můžeme důstojně představit další úspěšné odvětví české vědy, českou Akademii věd, Mikrobiologický ústa AV ČR a jeho centrum Algatech.

Zároveň budou návštěvníci seznámeni s českou Akademií věd, Mikrobiologickým ústavem a centrem Algatech. Možná, že i díky našemu úsilí se otevřou nové cesty spolupráce Akademie věd ČR jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu.

Mikrobiologický ústav a pandemie

Ústav patří k největším výzkumným pracovištím akademie a je jediným vědeckým centrem, které se zabývá veškerými mikroorganismy. Výzkumné aktivity ústavu nebyly pandemií nijak zásadně omezeny. Zaměstnanci, kteří mohli část své práce vykonávat z domova, tak činili, ostatní na pracoviště docházeli. “Nicméně i nás se významně dotklo zastavení seminářů a konferencí, které jsou pro vědecké prostředí nesmírně důležité a přínosné. Nějakou dobu trvalo, než se s touto změnou vědecký svět vypořádal a zvládl přesun do on-line prostředí,” přiznává ředitel ústavu Jiří Hašek. Vědecké pokusy se podle něj nedají pozastavit, zrušit ani přesunout domů.Celkově se tedy dá říci, že instituce fungovala v souladu s platnými vládními nařízeními při zachování nezbytné míry provozu.