Přestože popsaných hub jsou jen desítky tisíc, rostou jich miliony. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR využili největší existující databáze pozorování hub GlobalFungi a spočítali, že jich na Zemi existuje minimálně 6 280 000 druhů. Výsledky publikovali v časopise Fungal Diversity. Houby představují značný zdroj biologického materiálu, řada z nich se používá v biotechnologiích či v medicíně.

 

Sarcoscypha austriaca patří mezi vřeckovýtrusné houby, druhově nejbohatší skupinu hub. Foto: Tereza Vlková

Běžný houbař zná možná desítky hub. Ve skutečnosti ale sbírá jen plodnice, sama houba se totiž skrývá pod zemí, v podhoubí. A proto o velké části druhů ví jen experti. Houby tvoří hned po hmyzu druhou skupinu organismů s nejvyšší odhadovanou diverzitou druhů. Přesto, že popsaných hub jsou v současnosti pouze desítky tisíc, jejich celkový počet na Zemi lze odhadnout na základě znalosti jejich biologie, například počtu hostitelských rostlin. Dosavadní odhady počtu druhů se pohybovaly v rozmezí 2–4 milionů.

Tým Petra Baldriana z Mikrobiologického ústavu AV ČR proto ke svému výzkumu využil již existující databázi GlobalFungi (https://globalfungi.com). Z odhadovaného počtu druhů tvoří většinu vřeckovýtrusé houby, například lanýže a kvasinky, a dále houby stopkovýtrusé, kam patří řada populárních hub tvořících nadzemní plodnice (například hřib, muchomůrka nebo žampion).

Jedlá houba kačenka česká (Verpa bohemica) patří mezi vřeckovýtrusé houby tvořící výrazné makroskopické plodnice. Foto: Tereza Vlková.

„Druhy hub jsme počítali tak, že jsme využili databázi více než 27 000 pozorování z celého světa. Podle toho, jak rychle přibývá nových druhů s přibývajícím počtem popsaných vzorků, můžeme odhadnout, kolik druhů ještě čeká na odhalení. Z odhadovaného počtu více než 6 milionů druhů zatím sekvenační metody zachytily asi jeden milion druhů,“ říká vedoucí výzkumu Petr Baldrian.

Nejvíce druhů hub se skrývá ve vzorcích půdy a v rostlinném opadu, ale značné množství druhů je i ve vzorcích rostlinného původu – kořenech, listech či tlejícím dřevě. Houby představují zatím nevyčerpaný zdroj biologického materiálu značné hodnoty, neboť velká řada druhů nachází uplatnění v biotechnologiích či medicinských aplikacích. Jako partneři pak houby umožňují růst většiny druhů rostlin.