Návštěva delegace z Japonska v Laboratoři imunoterapie doktora Vannucciho: Nové kroky v boji proti nádorům

Doktor Vannucci věnuje profesoru Okamurovi knihu o Praze

Ve dnech 20. a 21. června 2023 se otevřely nové perspektivy pro výzkum v oblasti imunoterapie a boje proti nádorovým onemocněním, když Laboratoř imunoterapie doktora Vannucciho hostila významnou delegaci z Japonska z Hyogo College of Medicine Nishinomiya a Hirakataryoikuen Center v Ósace. Návštěvu vedli uznávaní odborníci v oblasti medicíny, prezident univerzity Prof. Hiromichi Yamanishi a imunolog Prof. Haruki Okamura, který se proslavil jako první člověk, který naklonoval IL-18, klíčový protein v imunitní odpovědi.

Tato návštěva není náhodným setkáním dvou vědeckých týmů. Spolupráce týkající se výzkumu nádorového mikroprostředí mezi laboratoří doktora Vannucciho a profesorem Okamurou začala v roce 2018 a od té doby se obě pracoviště vzájemně obohacují svými zkušenostmi a postupy.

Dalegace v Laboratoři imunologie

Během nedávné návštěvy japonské delegace v laboratoři doktora Vannucciho došlo k hlubokým diskusím na téma role IL-18 v nádorovém mikroprostředí jako potenciálního zesilovače protinádorové odpovědi. Tato perspektivní oblast výzkumu může poskytnout nové znalosti a nástroje pro účinnější léčbu nádorových onemocnění a zlepšit prognózu pacientů.

Zájem o spolupráci se neomezuje pouze na vědeckou oblast. Plánuje se také aktivovat výměnu studentů a organizovat přednášky s cílem sdílet poznatky a novinky na poli imunoterapie a výzkumu nádorového mikroprostředí. Tato výměna znalostí a zkušeností by mohla posílit kapacity obou pracovišť a podpořit další inovace v boji proti rakovině.

Díky odhodlání a nadšení zúčastněných odborníků může být budoucnost imunoterapie a léčby nádorových onemocnění ještě slibnější. Společným úsilím mohou týmy z obou zemí přinést významný přínos pro zdraví pacientů po celém světě.

 

Diskuse a káva s profesorem Yamanishim ve studovně Laboratoře imunologie

Diskuse nad postery