Mezinárodní tým zahrnující i české výzkumníky z Českých Budějovic a Třeboně získal od Americké asociace pro rozvoj vědy prestižní Cenu Newcomba Clevelanda za nejlepší výzkumný článek nebo zprávu ve vědeckém časopise Science.

Titulní strana časopisu Science

Článek vysvětlující záhadná úmrtí orlů bělohlavých na jihovýchodě USA vyšel v časopise Science vloni v březnu, a to s fotografií orla bělohlavého, symbolu USA, na titulní straně. Mezinárodní tým s přispěním vědců z českobudějovického Biologického centra AV ČR, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity odhalil mikroskopické sinice jako původce toxinu, který je za neurologické onemocnění a následné úhyny orlů zodpovědný.

„Pomocí čtení celého genomu sinice se nám podařilo nalézt geny, které hrají klíčovou roli při tvorbě zmiňované látky,“ říká Jan Mareš, vedoucí týmu Biologického centra AV ČR.

„Aby situace nebyla tak jednoduchá, ukázalo se, že toxin je produkován sinicí pouze v případě, že je v okolním prostředí přítomen brom,“ dodává Pavel Hrouzek, vedoucí týmu z Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra Algatech v Třeboni, kde se zkoumání sinic dlouhodobě věnují. „Zatím nevíme, jak přesně se ve vodním prostředí brom objevil, není vyloučené, že pochází z lidské činnosti,“ upřesňuje Pavel Hrouzek.

Správní rada vydavatele magazínu Science, Americká asociace pro rozvoj vědy, tento měsíc oznámila, že článek Hunting the eagle killer: A cyanobacterial neurotoxin causes vacuolar myelinopathy získal prestižní a nejstarší ocenění vydavatele – Cenu Newcomba Clevelanda. Tato cena je udělována každoročně, od roku 1923, nejlepší vědecké práci publikované v časopisu Science.

Sinice, jejíž toxin zabíjel orly      FOTO: Archiv HBÚ BC AV ČR

Sinice jsou bakteriální mikroorganismy, které mají schopnost fotosyntézy, tedy přeměny sluneční energie na energii chemickou. Celá řada sinic obsahuje toxiny, které mohou dokonce způsobit letální otravy zvířat a zdravotní problémy u lidí. Toxické sinice se mohou vyskytnout i v České republice v živinami zatížených povrchových vodách.

Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS) je největší světovou vědeckou společností a vydavatelem časopisu Science, Science Translational Medicine, Science Signaling, digitálního časopisu s otevřeným přístupem Science Advances, Science Immunology a Science Robotics. AAAS byla založena v roce 1848 a zahrnuje více než 250 přidružených společností a akademií věd, které slouží 10 milionům jednotlivců. Nezisková organizace AAAS je otevřená všem a naplňuje své poslání „rozvíjet vědu a sloužit společnosti“ prostřednictvím iniciativ v oblasti vědní politiky, mezinárodních programů, vědeckého vzdělávání, zapojení veřejnosti a dalších.

Odkaz: https://www.aaas.org/news/press-release-aaas-announces-2022-winners-eight-awards-contributions-science-and-society

 

 

dr. Jan Mareš               FOTO: Archiv HBÚ BC AV ČR

dr. Pavel Hrouzek           FOTO: Archiv MBÚ AV ČR

dr. Roman Sobotka               FOTO: Archiv MBÚ AV ČR