Dr. Vannucci v r. 1981 ukončil studium medicíny a v r. 1987 se specializoval v oboru všeobecná chirurgie, obojí na univerzitě v Pise. Ve stejném roce pokračoval na chicagské univerzitě ve studiu experimentální karcinogeneze pod vedením nositele Nobelovy ceny Ch. B. Hugginse. V r. 1992 získal diplom v lékařské onkologii na univerzitě v Miláně a do r. 2004 pracoval a přednášel na univerzitě v Pise. V roce 1994 vydal svůj původní model ke studiu kolorektální karcinogeneze in vivo. Mezi lety 1995 a 2004 byl zároveň hostujícím profesorem v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze a v r. 2008 mu byl na Karlově univerzitě udělen doktorát v oboru imunologie. V letech 2009 až 2011 byl ve stejném ústavu vedoucím Laboratoře přirozené buněčné imunity a od roku 2012 do současnosti je vedoucím Laboratoře imunoterapie. Mimo jiných cen za výzkum onkologii (Itálie, Řecko, Pákistán, Nepál) získal dvě národní ceny italské „Společnosti pro mikrovlny“ za použití hypertermie v protinádorové léčbě (1998, 2008) a národní cenou italsko-české obchodní a průmyslové komory (CAMIC) (2010) pro jeho vědecké aktivity spojující Itálii a Českou republiku. Byl řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů a autorem a spoluautorem více jak 80 původních sdělení. Je rovněž členem českých i mezinárodních vědeckých společností a recenzentem odborných národních a mezinárodních periodik a grantových agentur.

 

GRATULUJEME!!!