Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem.
Hodnotící komise vybírala tři nejlepší práce v každé kategorii (chirurgické, teoretické a interní obory) s přihlédnutím nejen k výši impact factoru, ale i celkové kvalitě přihlášených prací. Nadační příspěvek získává vždy nejlepší práce v dané kategorii.

Za kategorii Teoretické obory získal první místo MUDr. Vít Hubka, PhD. z našeho Mikrobiologického ústavu.

Gratulujeme!!!!

První místo
MUDr. 
Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Sklenář F, Jurjević Ž, Zalar P, Frisvad JC, Visagie CM, Kolařík M, Houbraken J, Chen AJ, Yilmaz N, Seifert KA, Coton M, Déniel F, Gunde-Cimerman N, Samson RA, Peterson SW & Hubka V (2017) Phylogeny of xerophilic aspergilli (subgenus Aspergillus) and taxonomic revision of section RestrictiStudies in Mycology 88: 161–236.
Impact factor: 14