Zájemci o přenos přednášky do Prahy, nechť se prosím obrací na Ing. Pavlu Kramlovou