15. února 2024 nastoupila na MBÚ nová koordinátorka pro vnitřní a vnější vztahy Nikola Vildová, MSc. Jejím úkolem bude kompletní zajištění PR a marketingových aktivit ústavu. Především pak komunikační podpora vědeckých týmů, spolupráce s médii, správa webu, sociálních sítí a také organizace odborných i popularizačních akcí.

Nikola Vildová vystudovala Biomedicínu a Komunikaci vědy na univerzitě v Leidenu v Holandsku, kde vedle vědomostí v oblasti vědy a výzkumu získala i znalosti k tomu, aby mohla vědecké výsledky efektivně a srozumitelně komunikovat široké veřejnosti.

Praxi získala během působení v Divizi vnějších vztahů AV ČR, kde pracovala na projektech Věda fotogenická a Týden mozku, spravovala komunikaci s vědci, a tvořila tiskové zprávy a obsah na web.

„Jsem ráda, že se můžu stát součástí významné vědecké instituce jako je MBÚ a představovat její výzkum světu. MBÚ se na svých pracovištích zabývá velmi zajímavými oblastmi biomedicíny, která si zaslouží větší pozornost. Proto bych výzkum ústavu chtěla dostat do širšího povědomí a vyzdvihnout vědce, kteří za ním stojí,“ říká Nikola Vildová.

Průběh výběrového řízení popisuje ředitel MBÚ Jiří Hašek: “Nikola Vildová prošla řádným výběrovým řízením, do kterého se nám přihlásilo téměř dvacet kandidátů a kandidátek.

Její zkušenosti s komunikací vědy v ČR i zahraničí byly zásadním faktorem pro rozhodnutí výběrové komise.

V neposlední řadě nás přesvědčily velmi kvalitně zpracované úkoly, které obdržela v rámci procesu. Například příprava tiskové zprávy, prezentace ústavu v anglickém jazyce nebo komunikační strategie pro sociální sítě.

Na spolupráci s paní Vildovou se velice těším a věřím, že nám pomůže zvýšit povědomí o ústavu mezi odbornou i laickou veřejností.”

Kontakt:

Nikola Vildová, MSc.
nikola.vildova@biomed.cas.cz
+420 241 062 383