V pátek 19.10.2018 měl Mikrobiologický ústav tu čest hostit na své půdě přednášku profesora chemických a biologických věd z RNA institutu newyorské University at Albany Daniela Fabrise.

Profesor Fabris hovořil na téma své práce „Pohled na ribonukleotidové modifikace na transkriptomové úrovni: krok směrem k epitranskriptomii založené na hmotnostní spektrometrii“

 

Kdo se chce dozvědět více, nechť navštíví stránku jeho skupiny:

https://fabrislab1123.wixsite.com/fabrislab

Či případně počká na vydání dalšího akademického bulletinu, kde se o jeho práci dozvíte více.

 

Fotografie z přednášky: