Dne 26.5.2023 proběhlo v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze neformální setkání laureátů prestižní Prémie Otty Wichterleho. Akademie věd uděluje toto ocenění vybraným, mimořádně úspěšným a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s Radami pracovišť. Během uplynulých 22 ročníků získalo Prémii Otto Wichterleho 23 mladých vědeckých pracovníků z Mikrobiologického ústavu. Pouze v pěti letech (2006, 2011, 2012, 2015 a 2018) vyšel ústav naprázdno. Společně s bývalou ředitelkou ústavu Blankou Říhovou a současným ředitelem Jiřím Haškem dřívější laureáti zavzpomínali na mladá léta a blahopřáli letošním oceněným, kterými jsou Dominika Luptáková a Jaroslav Semerád. V průběhu setkání Vladimír Havlíček zmínil, že v minulosti 43% oceněných laureátů se následně stalo vedoucími laboratoří, nebo jsou aktivními uživateli techniky hmotnostní spektrometrie (39%).

Dosavadní nositelé Prémie z Mikrobiologického ústavu jsou: Josef Komenda a Vladimír Havlíček (2002), Marek Šinkora (2003), Michal Koblížek a Petr Baldrián (2004), Petr Novák a Petr Halada (2005), 2006 nikdo, Tomáš Cajthaml (2007), Radim Osička (2008), Petr Man a Michael Volný (2009), Marek Kovář (2010), 2011 a 2012 nikdo, Miroslav Kolařík (2013), Petra Procházková (2014), 2015 nikdo, Pavel Hrouzek (2016), Zdeněk Kameník (2017), 2018 nikdo, Tomáš Větrovský (2019), Petr Kohout a Anna Herrmannová (2020), Petra Beznosková (2021), Martin Ezechiáš (2022), Dominika Luptáková a Jaroslav Semerád (2023).

Pevně věříme, že ústav obhájí Prémii i v následujících letech.

Na fotografii zleva: Jaroslav Semerád, Petr Halada, Petr Man, Martin Ezechiáš, Dominika Luptáková, Tomáš Cajthaml, Michal Koblížek, Petra Procházková, Jiří Hašek, Marek Kovář, Blanka Říhová, Zdeněk Kameník, Vladimír Havlíček, Michal Volný.