Z rukou prezidenta Petra Pavla převzala paní profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová na Pražském hradě Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Paní profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová pracuje v Mikrobiologickém ústavu od roku 1964 a celý svůj profesní život zasvětila výzkumům v oblasti imunologie. Věnuje se zejména bakteriím, které se nacházejí v lidském těle a jejich vlivu na řadu chronických onemocnění. Zaměřuje se na úlohu fyziologické mikrobioty při vývoji imunity, při antiinfekční rezistenci  a u autoimunitních, alergických i nádorových chorob.

Významným způsobem ovlivňuje oblast imunologie a mikrobiologie také tím, že se aktivně angažuje ve vědeckých společnostech a redakčních radách mezinárodních časopisů. Je autorkou nebo spoluautorkou několika stovek vědeckých publikací. Je členkou Učené společnosti České republiky, České mikrobiomové společnosti a nositelkou zlaté medaile Univerzity Karlovy. Získala Patočkovu medaili Československé mikrobiologické společnosti za přínos mikrobiologii a Granátový imunoglobulin za přínos imunologii.

Neméně důležitý je i její významný pedagogický přínos. Její práce je velkou inspirací pro studenty. Jako profesorka imunologie na 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se podílí na pregraduální i postgraduální výuce.

Její vědecké úspěchy jsou vzorem pro budoucí generace vědců a přináší významný přínos nejen pro českou vědeckou komunitu, ale i pro celosvětový vývoj v oblasti imunologie a mikrobiologie.

Gratulujeme paní profesorce Heleně Tlaskalové-Hogenové k tomuto významnému ocenění a děkujeme jí za neocenitelný přínos v oblasti vědy a výzkumu.