Jedním ze členů vítězného týmu je Jiří Janoušek – student Gymnázia Budějovická, který se na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd věnuje tématu využití ligninolytických hub při rozkladu nežádoucích látek v odpadní vodě za nesterilních podmínek.

Jirka je pod vedením Mgr. Kateřiny Svobodové, PhD. z Laboratoře environmentální biotechnologie

Vítězům blahopřejeme!