Tým vědců z Národního muzea v Praze, MBU, Masarykovy Univerzity v Brně, Polska a Maďarska zkoumal houby v Białowieżském pralese v Polsku. Tato světově unikátní lokalita hostí velké množství vzácných pralesních druhů. V rámci výzkumu byla objeven dosud neznámý druh houby, která patří do té doby neznámého rodu. Houba byla pojmenována Cyphelloporia bialoviesensis.

„Studium diverzity makroskopických, tj. „velkých“ hub má v Evropě velkou tradici, a proto se popisy nových druhů hub týkají nenápadných taxonů, které patří do obtížně studovatelných skupin. Popisy nových rodů se z naprosté většiny týkají přeřazení dlouho známých druhů, které dle molekulárních znaků nevykazují příbuznost s rodem stávájícím. Náš objev se vymyká tím, že jde o houbu snadno viditelnou a také tím, že patří do nové linie (nového rodu), která dosud nebyla zachycena. Objev poukázal na velkou biologickou hodnotu studovaného pralesa. Kupodivu, i v Evropě lze stále co objevovat,“ říká Miroslav Kolařík, spoluautor publikace a vedoucí Laboratoře genetiky a metabolismu hub.

Figure 3. Basidiomata of Cyphelloporia bialoviesensis. – a: Białowieża National Park in NE Poland, lowland primeval forest of the Tilio-Carpinetum assocciation with Picea abies, large basidiomata on big fallen trunk of Picea abies in advanced stage of decay, photo D. Karasiński. – b: marginal part of basidioma with subiculum and sessile barrel-shaped young receptacles, photo D. Karasiński. – c: young basidioma with well visible subicular layer, photo D. Karasiński. – d: marginal part of mature basidioma with dry subicular layer, photo D. Dvořák (BRNU 680032). – e: mature basidioma with ± 1 cm long receptacles, photo D. Karasiński.

 

Odkaz na publikaci: ZDE