„Nástup metod high-throughput-sequencing kolem roku 2008 dramaticky změnil naši schopnost popsat mikrobiomy přirozených prostředí. I proto byly první články, popisující složení společenstev hub pomocí sekvenace na platformě 454, přivítány s tolika nadějemi. Ve chvíli, kdy se tyto nové metody staly finančně dostupnými, bylo zřejmé, že jsme schopni popsat složení společenstev hub na celém světě s dosud nepoznanou přesností. – Tedy, bylo by to možné, pokud bychom měli dostatek prostředků a sil provést takovéto celosvětové vzorkování. Je nasnadě, že takovýto úkol přesahuje technické a časové možnosti každé jednotlivé laboratoře.“

Více v článku —> ZDE