V tomto aktuálním review v prestižním časopisu autoři z Mikrobiologického ústavu (MBU) a University of Newcastle popisují mechanismy, které odstraňují nefunkční transkripční aparát z DNA. Věnují se zejména tzv. torpédovému mechanismu, který byl na MBU objeven, a načrtávají další směry výzkumu.

Wiedermannová J, Krásný L.

Nucleic Acids Res. 2021 Oct 11;49(18):10221-10234. doi: 10.1093/nar/gkab803.

Laboratoř Mikrobiální genetiky a genové exprese