Foto: Pavlína Jáchimová

Praemium Academiae

prestižní ocenění Akademie věd České republiky za mimořádný vědecký přínos bylo uděleno

panu doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D.

 

Prémie Otto Wichterleho

podpora pro vynikající a perspektivní mladé pracovníky Akademie věd ČR byla udělena

panu Mgr. Zdeňku Kameníkovi, Ph.D.

 

Blahopřejeme.

Video ZDE