Laboratoř gnotobiologie

Vedoucí: RNDr. Marek Šinkora, Ph.D.

Tel.:  491 418 516
E-mail: marek@biomed.cas.cz

RNDr. Marek Šinkora, Ph.D. Vedoucí laboratoře
MUDr. Tomáš Hrnčíř, Ph.D. Vědecký pracovník
MUDr. Lucia Hrnčířová Postgraduální student
Ing. Tomáš Hudcovic, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Hana Kozáková, CSc. Vědecký pracovník
Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Šinkorová Jana Odborný pracovník výzkumu
doc. Ing.  Bc. Igor Šplíchal, CSc. Vědecký pracovník
MUDr. Alla Šplíchalová, Ph.D. Vědecký asistent
RNDr. Dagmar Šrůtková, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Renata Štěpánková, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Kateřina Štěpánová, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Petra Hermanová Postgraduální student
Mgr. Vladimíra Machová Postgraduální student
Bc. Eliška Suková Student
Barbora Draboňová Technický pracovník
Bc. Blanka Dušánková Technický pracovník
Jarmila Jarkovská Technický pracovník
Mirka Kratochvílová (mateřská dovolená) Technický pracovník
Bc. Jana Machová Technický pracovník
Kamila Michalíčková Technický pracovník
Šárka Pfeiferová Technický pracovník
Radka Stříbrná Technický pracovník
Hana Sychrovská Technický pracovník
Bc. Jaroslava Valterová Technický pracovník
Mgr. Dana Drašnarová Administrativní pracovník
Pavla Šašinková, Dis. Administrativní pracovník
Jiří Hánl Údržbář
Josef Hánl Údržbář
Jiří Škoda Údržbář/ řidič
Zdenka Janoušková Vrátná
Miloš Jarkovský Vrátný
Ladislav Jirounek Vrátný
Miroslava Gottwaldová Uklízečka
Marta Stojková Uklízečka

Laboratoř je detašovaným pracovištěm bývalého sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR. Laboratoř byla založena v 60. letech prof. Jaroslavem Šterzlem v Novém Hrádku v Orlických horách s cílem založit pracoviště, kde by byla odchovávána bezkolostrální selata. Prasata mají speciální placentaci, která nedovoluje prostup mateřských protilátek a stávají se tak ideálním modelem pro studium nástupu imunitní odpovědi. Byla vyvinuta technologie odchovu bezmikrobních prasat, potkanů, králíků a myší. V současné době pracovníci laboratoře při svých experimentech využívají unikátní bezmikrobní zvířata (myši a prasata), která umožňují studovat vliv definovaných složek mikrobioty na vývoj fyziologické a imunitní odpovědi u experimentálních modelů lidských onemocnění. Nedílnou součástí výzkumného programu pracoviště je výzkum ontogeneze imunitních buněk selete.

 

Zahraniční spolupráce

Polsko (Bozena Cukrowska, The Children’s Memorial Health Institute, Department of Pathology, Warsaw, Andrej Gamian and Sabina Górska, L. Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland)

Rakousko (Ursula Wiedermann and Irma Schabussova, Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine, Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, Medical University of Vienna, Armin Saalmuller, Veterinary Univerisity, Vienna, Austria)

Německo (Dirk Haller, Department of Nutrition and Immunology, Technical University of Munich, Wolfgang Holtmeier, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt Am Main, Germany)

Francie (François Leulier, Institut of Functional Genomics Lyon (IGFL), Ecole Normale Supérieure de Lyon, France)

Španělsko (Yolanda Sanz, Human Dietetics and Nutrition, University of Valencia, Javier Dominguez, Departamento de Biotecnologia, Instituto Nacional de Investigacio´n y Tecnologı´a Agraria y Alimentaria, Madrid, Spain)

Nizozemí (Jerry Wells, Host-Microbe-Interactomics Group, University of Wageningen, Netherland)

Itálie (Paolo Trevisi, Department of Agricultural and Food Science (DISTAL), University of Bologna, Italy)

Velká Británie (Huaizhi Yang, Institute for Animal Health, Pirbright, Mick Bailey, University of Bristol, Bristol, United Kingdom)

Japonsko (Yoshihiro Muneta, National Institute of Animal Health, National Agriculture and Food Research Organization, Tsukuba, Ibaraki, Japan)

Kanada (Klaus Nielsen, Canadian Food Inspection Agency Biologiste, Ottawa Laboratory, Fallowfield, Ottawa, Ontario, Canada)

USA (John E. Butler, University of Iowa, Koichi Kobayashi, Department of Microbial Pathogenesis and Immunology, Texas A&M University, David Francis, South Dakota State University, Brooklin, South Dakota, Kelly Lager, Virus and Prion Research Unit, United States Department of Agriculture, Ames, Iowa, Joan Lunney, Animal Parasitic Diseases Laboratory, United States Department of Agriculture, Beltsville, Mariland, USA).

Hlavní témata výzkumu

Studium vlivu komensálních bakterií na vývoj přirozené a adaptivní imunity

Myší model alergické senzibilace k inhalačním a potravním alergenům

Myší model autoimunitní uveitidy

Myší model ulcerózní kolitidy indukovaný dextran sulfátem sodným

Myší model Crohnovy choroby (Nod2-deficitní kmen)

Studium vlivu komensálních a probiotických bakterií na enterické infekce selat v časném postnatálním období

Model nekrotizující enterokolitidy u předčasně porozených gnotobiotických selat

Úloha αβ a γδ T buněk při imunizaci naivního imunitního systému prasat

Vliv komenzálních bakterií na vývoj zánětu selat

Vývoj a vyzrávání prasečích B buněk

Současné grantové projekty laboratoře

Role mikroorganismů v procesu autoimunitní uveitidy

Crohnova choroba: identifikace kritických komponent mikrobiomu a analýza mechanismu účinku

Komensální a probiotické bakterie při prevenci enterických infekcí v časném postnatálním období

Přínosy a rizika probiotik pro imunokompromitované novorozence: studie na experimentálních modelech

Úloha γδ T buněk při imunizaci naivního imunitního systému prasat

Mechanismy ovlivnění zánětu, metabolismu a farmakokinetiky léčiv komenzálními a probiotickými bakteriemi

Vývoj a vyzrávání prasečích B buněk

Pylové a potravinové alergie neznají hranice! Společný výzkum a osvěta

Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins (ImpARAS) – spolupráce pro in vivo pokusy

Více informací