Laboratoř buněčné a molekulární imunologie

Vedoucí laboratoře:

MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.

 

Tel.: 296 442 452
E-mail: kverka@biomed.cas.cz

MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. Vedoucí laboratoře
prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Martin Bilej, DrSc. Vědecký pracovník
Ing. Peter Ergang, Ph.D. Vědecký pracovník
MUDr. David Funda, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Klára Kostovčíková, Ph.D. Vědecký pracovník
prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. Vědecký pracovník
RNDr. Petra Procházková, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Radka Roubalová, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Ing. Daniel Sánchez, Ph.D. Vědecký pracovník
MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Štěpán Coufal, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Zuzana Reiss, Ph.D. Postdoktorand
Mgr. Natálie Galanová Doktorand
Ing. Zuzana Jacková Doktorand
Mgr. Janet Ježková Doktorand
Mgr. Leona Kejzlarová Doktorand
Mgr. Michal Kraus Doktorand
Mgr. Katarína Krempaská Doktorand
MUDr. Adéla Sánchez Szczepanková Doktorand
Mgr. Dagmar Schierová Doktorand
Mgr. Tereza Tejklová Doktorand
Mgr. Tomáš Thon Doktorand
Mgr. Markéta Tenglerová Doktorand
Bc. Kristýna Coufalová Student
Helena Hlaváčková Student
Mgr. Tereza Kovářová Student
Bc. Gabriela Kubištová Student
Bc. Tereza Ludvíková Student
Anna Pavličová Student
Bc. Kateřina Zadáková Student
Anna Zelenska Student
Ing. Alena Kubátová Odborný pracovník
Ing. Věra Hábová Odborný pracovník

Laboratoř se zaměřuje na tři hlavní témata:

  • Srovnávací imunologie, obranné mechanismy v průběhu evoluce, izolace a charakterizace nových imunologicky významných molekul

 

  • Studium autoimunitních onemocnění – celiakie a diabetu 1. typu, vliv environmentálních faktorů: mikrobioty a diety na rozvoj nemocí

 

  • Přirozená a adaptivní imunita na slizničních površích za konvenčních a bezmikrobních podmínek a choroby ovlivňující gastrointestinální trakt – idiopatické střevní záněty, celiakie a potravinové alergie

 

Více informací