Některé výzkumné projekty mohly být realizovány  jen díky sponzorským darům.
Seznam sponzorů (v abecedním pořadí).