Laboratoř buněčné biologie infekcí

 

Vedoucí laboratoře:

RNDr. Jana Kamanová, PhD.

 

Tel.:  (+420) 241 062 018
E-mail:  kamanova@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

RNDr. Jana Kamanová, PhD. Vedoucí laboratoře
RNDr. Ivana Malcová, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Ondřej Černý, PhD. Postdoktorand
Ing. Hana Michová, PhD. Postdoktorand
Ing. Martin Zmuda Doktorand
Mgr. Milada Kambová Doktorand
Msc. Alona Dreus Doktorand
Msc. Tania Romero Allsop Odborný pracovník
Msc. Darío Martín Odborný pracovník
RNDr. Dana Janošková Odborný pracovník
Mgr. Barbora Pravdová Odborný pracovník
Bc. Anežka Jirsová Diplomant
Bc. Paulína Mathéová Diplomant
Bc. Eliška Sedláčková Diplomant
Bc. Denisa Vondrová Diplomant


V naší laboratoři se zabýváme bakteriální patogenezí a vznikem bakteriální virulence. Studujeme zejména efektory takzvaného sekrečního systému typu III, jehož fungování je někdy přirovnáváno k miniaturní injekční stříkačce. Po vstříknutí efektorů z bakterie do cílové buňky hostitelského organismu dochází jejich působením k narušení vnitřních procesů buňky a utlumení obranyschopnosti hostitele. Věnujeme se právě mechanismům této subverze. Zajímá nás, jakým způsobem efektory působí na hostitelské buňky a jaké jsou funkční důsledky jejich vazebných a enzymatických aktivit.

Naším modelovým systémem jsou patogenní bordetely, které kolonizují dýchací trakt savců a způsobují respirační infekce. Chceme pochopit molekulární mechanismus působení efektoru BteA a jeho roli v patogenezi černého kašle způsobovaného bakteriemi B. pertussis a B. parapertussis.
Rovněž se věnujeme rodu vodních bakterií Aeromonas. Tyto bakterie kódují mnoho rozličných efektorů sekrečního systému typu III. Snažíme se odhalit roli efektorů v ustanovení symbiózy rodu Aeromonas s pijavicí lékařskou.

Vice informací: www.kamanova-lab.com