Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů

 

Vedoucí:
Prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Tel.: 296 442 141
E-mail: sebo@biomed.cas.cz

 

 

Prof. Ing. Peter Šebo, CSc. Vedoucí laboratoře
MSc. Ahmad Jawid Nazir, Ph.D. Postdok
Mgr. Ladislav Bumba Vědecký pracovník
MSc. Hasan Shakir, Ph.D. Postdok
RNDr. Jana Holubová, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. David Jurnečka Postgraduální student
RNDr. Jana Kamanová, Ph.D. Vědecký asistent
Humaira Khaliq Odborný pracovník VaV
Mgr. Nela Klímová Postgraduální student
Soňa Kozubová Laborant
Ilona Krupičková Sekretářka
RNDr. Irena Linhartová Vědecký asistent
Hana Lukeová Laborant
MSc. Anna Malandra, Ph.D. Postdok
Iva Maršíková Laborant
RNDr. Jiří Mašín Vědecký pracovník
Mgr. Jakub Novák Odborný pracovník VaV
Ing. Radim Osička, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Adriana Osičková Ph.D. Vědecký asistent
MSc. Rahman ur Waheed Postgraduální student
Ing. Jana Röderová Postgraduální student
Ing. Ondřej Staněk, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Anna Suková Postgraduální student
Mgr. Lucie Parolová
Bc. Veronika Kincová
Bc. Veronika Traganová
Bc. Ludmila Brázdilová
Darya Kuzmenko
Jan Baryram
Msc. Jagoda Szwedyk

Studujeme triky a prostředky, jimiž patogenní bakterie potlačují naši obranyschopnost.
Nejvíce nás zajímá baktérie Bordetella pertussis, která způsobuje infekční onemocnění zvané černý nebo dávivý kašel (pertuse).
Tato nemoc je smrtelně nebezpečná především pro nejmenší neočkované kojence a v posledních letech se opět šíří v nejvyspělejších zemích
(v nichž roste počet odpůrců očkování a kde jsou používány šetrnější a méně účinné pertusové vakcíny).

Konkrétně studujeme především strukturu a mechanismus působení tzv. adenylát-cyklázového toxinu (ACT). Jeho hlavní úlohou v infekci je potlačit schopnost lidských fagocytů zabíjet bakterie a umožnit baktériím usadit se na sliznici dýchacích cest. Studujeme, jak se tento mimořádně důležitý toxin váže na fagocyty, jak do nich proniká, jak podvrací buněčnou signalizaci a jak vyřazuje z provozu prostředky, které fagocyty používají pro likvidaci bakterií. Pracujeme rovněž na vývoji nové generace očkovacích látek proti černému kašli. Kromě základního výzkumu a získávání a zveřejňování vědeckých poznatků o tom jak toxin působí, jsme rovněž spoluautory mezinárodních patentů na využití netoxických forem ACT v nových očkovacích látkách. Jsme spoluautoři nové imunologické technologie, která je ve stadiu klinického ověřování při léčbě nádorů děložního čípku u pacientek nakažených papilomaviry.

Řídíme se krédem „poznání je užitečné“. Pomocí špičkového základního výzkumu usilujeme o získání co nejhlubšího vědeckého pochopení „JAK TO FUNGUJE“. Zároveň pak hledáme cesty jak získané poznání využít k užitku daňového poplatníka a vracet mu tím jeho investici do naší vědecké práce.

Více informací: