Středisko Cytometrie a Mikroskopie

Vedoucí: RNDr. Jan Svoboda, PhD.
Tel.: +420 296 442 336
E-mail: svoboda@biomed.cas.cz

Středisko Cytometrie a Mikroskopie se zabývá metodami využívajícími jevu fluorescence,
kdy je látka po absorpci světla určité energie (barvy) schopna emitovat světlo nižší energie (jiné barvy). Kombinace metody cytometrie, kdy přístroj precizně měří intenzitu fluorescence (a tudíž množství fluorescentních molekul na/v buňce) a konfokální mikroskopie, která přesně zobrazí lokalizaci fluorescence (umístění/pozice molekuly v buňce) umožňuje přesně definovat osud sledovaných látek, znaků, markerů v jednotlivých buněčných subpopulacích.
Kromě poskytování služeb pro akademickou a univerzitní/vysokoškolskou sféru, je možné v některých případech (po schválení vedením MBÚ AV ČR) provést analýzy i pro komerční a soukromé subjekty.

Více informací 

Fotogalerie