Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Vedoucí laboratoře:

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

 

Tel:  (+420) 241 062 786
E-mail:  vlhavlic@biomed.cas.cz

Webové stránky laboratoře (v angličtině)

prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. Vedoucí laboratoře
RNDr. Oldřich Benada, CSc. Vedoucí vědecký pracovník
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. Vědecký pracovník
RNDr. Andrea Palyzová, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Helena Pelantová, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Ludovít Škultéty, D.Sc. Vědecký pracovník
Ing. Marek Kuzma, Ph.D. Vědecký pracovník
Michal Grulich, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Jiří Novák, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D. Vědecký asistent
Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D. Vědecký asistent
RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D. Vědecký asistent
Rutuja Hiraji Patil, MSc. Vědecký asistent
RNDr. Helena Marešová, CSc. Vědecký asistent
Mgr. Hynek Mácha Doktorand
Ing. Thi Tra My Nguyenová Doktorand
Mgr. Jiří Houšť Doktorand
Mgr. Dominika Šindelářová Doktorand
Sofía Guadalupe Zavala Meneses, MSc. Doktorand
Jakub Zápal Odborný pracovník
Bc. Lucie Korbová Odborný pracovník
Zuzana Večerková Odborný pracovník
Gabriela Lokočová Odborný pracovník
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. Odborný pracovník
Bc. Martin Sap Odborný pracovník
Bc. Jan Šlauf Odborný pracovník
Ing. Petr Odstrčil Manažer a ekonom

Naše multidisciplinární laboratoř řeší medicínsky významné problematiky metabolomickými a metalomickými přístupy zahrnujícími jak základní, tak aplikovaný výzkum. Laboratoř zahrnuje tři základní instrumentálně-analytické techniky, které jsou podporovány mikrobiologickou sekcí:

  • hmotnostní spektrometrii (MS)
  • spektroskopii jaderné magnetické rezonance (NMR)
  • elektronovou mikroskopii (EM) 

Všechny laboratorní skupiny spolupracují s řadou akademických, vysokoškolských i soukromých subjektů. Pracovníci laboratoře se podílí na vysokoškolské výuce, základní MS studijní literaturu v českém jazyce lze nalézt zde.

V rámci vědeckého směru infekční metalomiky sledujeme metalofory, toxiny a jiné mikrobiální virulenční faktory v moči či dechovém kondenzátu kriticky nemocných pacientů. Tyto molekulární značky jsou s vysokou frekvencí sekretovány patogenem do hostitele a v tělních tekutinách sledovány technikami izotopové datové filtrace. Hlavním odběratelem výsledků je mezinárodní lékařská komunita, které včasná, neinvazívní a specifická diagnostika současných významných infekčních onemocnění umožňuje bezpečně odebírat vzorky s koinfekcemi či superinfekcemi nasedajícími na primární virová onemocnění vč. covid-19.

Technika NMR metabolomiky nachází uplatnění k základnímu výzkumu chorob diabetes mellitus 2 a Alzheimerovy choroby. Více informací o řešených projektech naleznete zde. Dalšími směry výzkumu jsou fyziologie prokaryotních a eukaryotních organismů, taxonomický a funkční screening přírodních mikroorganismů orientovaný na produkci sekundárních metabolitů a biotransformace polutantů, molekulární taxonomie čistých kultur mikroorganismů, analýza mikrobiálních konsorcií, scale-up procesy a optimalizace kultivace v laboratorních bioreaktorech. Pro účely identifikace přírodních látek nejen mikrobiálního původu vyvíjíme softwarové nástroje, které zahrnují jak dereplikaci složek z komplikovaných směsí, ale i de novo strukturní stanovení nových přírodních látek se zajímavými biologickými vlastnostmi.

 

Více informací na webu pouze v anglickém jazyce.