Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Vedoucí: Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.

Tel: 241 062 786

E-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz

web laboratoře: http://ms.biomed.cas.cz/  je v angličtině

 O nás v mediích   

Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. Vedoucí laboratoře
RNDr. Oldřich Benada, CSc. Vědecký pracovník
Ing. Marek Kuzma, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Petr Halada, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Olga Kofroňová, CSc. Vědecký pracovník
Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Helena Marešová, CSc. Vědecký pracovník
Ing. Jiří Novák, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Andrea Palyzová, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Dušan Pavlík, Ph.D. Vědecký pracovník
RNDr. Helena Pelantová, Ph.D. Vědecký pracovník
Mgr. Anton Škríba, Ph.D. Vědecký pracovník
Ing. Ludovít Škultéty, DrSc. Vědecký pracovník
Mgr. Helena Faltýsková Vědecký pracovník part-time
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. Vědecký pracovník part-time
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. Vědecký pracovník part-time
Doc. RNDr. Miroslav Šulc Vědecký pracovník part-time
RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. Vědecký pracovník part-time
Zuzana Večerková Technický pracovník
Jakub Zápal Technický pracovník
Mgr. Martina Bugáňová Postgraduální student
Mgr. Petra Lacinová Postgraduální student
RNDr. Tomáš Pluháček Postgraduální student
Bc. Tereza Juříková student
RNDr. Petr Man, Ph.D. Vědecký pracovník Vestec
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. Vědecký pracovník Vestec
RNDr. Petr Novák, Ph.D. Vědecký pracovník Vestec
Mgr. Petr Pompach Vědecký pracovník Vestec

Naše strukturně-chemická laboratoř řeší medicinálně a biologicky významné problematiky proteomickými a metabolomickými přístupy. Vyvíjíme i nové instrumentální postupy a aplikace. Laboratoř zahrnuje tři základní instrumentálně-analytické techniky:

Pomocí nich vyvíjíme nové experimentální diagnostické metody pro humánní medicínu. Zkoumáme základní buněčné biologické procesy a inovujeme nová analytická zařízení. Instalované spektrometry i mikroskopy představují současnou technickou špičku.

Používané zobrazovací techniky nám slouží k popisu rozvoje dědičných a metabolických nebo nádorových i infekčních onemocnění, k včasné diagnostice i monitorování průběhu léčby. Používají se zvířecí modely (myš, potkan) nebo se pracuje s lidským materiálem.

Technika NMR metabolomiky nachází uplatnění k základnímu výzkumu chorob diabetes mellitus 2 a Alzheimerovy choroby.
Pro chirurgické a analytické účely je v laboratoři testována technika elektronického nože iKnife.

Reportáž Čt 24

Reportáž Čt 24_Inteligentní nůž 3.4.2016

Pro účely identifikace přírodních látek nejen mikrobiálního původu vyvíjíme softwarové nástroje, které zahrnují jak dereplikaci složek z komplikovaných směsí, ale i de novo strukturní stanovení nových přírodních látek se zajímavými biologickými vlastnostmi.

Více informací na webu pouze v anglickém jazyce.