Významné ocenění Akademie věd ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2017
– převzalo z rukou předsedkyně Akademie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové v úterý 6. června 2017 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR – informovala otm i ceskatelevize.cz.

Za Mikrobiologický ústav AV ČR získal tuto cenu Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.