V rámci aplikovaného výzkumu a spolupráce s podnikatelskou sférou má Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
úřadem průmyslového vlastnictví evidovány a je majitelem či spolumajitelem národních i mezinárodních patentů a užitných vzorů.

Podrobný seznam nejen aplikovaných výsledků naleznete na webovém portálu RIV.