Aktuální přehled řešených projektů naleznete v databázi  CEP
Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

  • od ledna 2016 je Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. spoluřešitelem prestižní výzkumné infrastruktury C4Sys (Centrum pro systémovou biologii). Cílem C4Sys  je soustředit roztříštěný znalostní potenciál v oblasti systémové biologie v České republice a propojit Akademii věd ČR (Mikrobiologický ústav v Praze, Centrum nanobiologie a strukturní biologie v Nových Hradech, Centrum Algatech v Třeboni, Ústav výzkumu globální změny v Brně ) a univerzit ČR (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně) s evropskou infrastrukturou pro systémovou biologii ISBE (Infrastructure for Systems Biology – Europe).  C4Sys umožňuje české a evropské vědecké komunitě získat zdroje a služby pro provádění špičkového výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni.C4Sys-logo1