Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol. Ocenění je určeno špičkovým nositelům vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.), kteří v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno prof. Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. „Je to nejen ocenění, ale i motivace k další vědecké práci. Viděl jsem zde některé minulé nositele Wichterleho prémií, kteří později získali Akademickou prémii a stali se řediteli ústavů AV ČR, takže slibnou budoucnost máte jistě před sebou,“ poznamenal v úvodu slavnostního ceremoniálu předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

Z Mikrobiologického ústavu AV ČR tuto cenu získal RNDr. Pavel Hrouzek, PhD. z Laboratoře řasových biotechnologií 

Další informace na  http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Premie-Otto-Wichterleho-2016/