V Mikrobiologickém ústavu AV ČR v rámci mezinárodní konference zahrnující techniky iontové mobility a především techniky intraoperativní hmotnostní spektrometrie (REIMS) byl v Laboratoři charakterizace molekulární struktury testován elektronický skalpel, který rozpozná, jestli řeže do zdravé nebo poškozené tkáně. 

Česko je čtvrtou zemí na světě, která se do experimentu zapojila.DSC_8089

Laboratoř charakterizace molekulární struktury pod vedením profesora Vladimíra Havlíčka ve spolupráci s prof. Blankou Říhovou z Laboratoře nádorové imunologie MBÚ určovali tímto elektronickým skalpelem, na modelu myší trpících melanomem, v jaké koncentraci se deponuje léčivo v nádorové a zdravé tkáni. To je zcela zásadní experiment, který brzy může ovlivnit způsob a účinnost léčby příslušného nádorového onemocnění i v humánní medicíně.

Elektronický skalpel byl primárně vyvinut pro nádorovou chirurgii, ve Velké Británii už provedli více než tisíc zákroků viz. reportáž BBC
S tímto molekulárním nástrojem už rutinně pracují ve třech nemocnicích v Londýně a také jej používají v USA.

Reportáž Čt 24: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1739080-cesti-lekari-testuji-chytry-skalpel-ktery-pozna-zdravou-tkan-od-poskozene
DSC_8060

Na otázku: Jak funguje tento přístroj?  odpovídá prof. Vladimír Havlíček: „Elektronický skalpel je molekulární nástroj. Při řezu v tkáni vzniká materiál, který se odsává a dávkuje do zařízení, kterému se říká hmotnostní spektrometr. V tomto přístroji se odřezané látky ionizují a poskytují molekulární informaci z místa řezu v tkáni. Toto se děje v reálném čase. Chirurg nesleduje nějaké složité informace, ale má na monitoru semafor, kde se mu mění barvy, které ukazují, jestli upaluje opravdu jen nádorovou nebo poškozenou tkáň, anebo jestli se už blíží do tkáně zdravé a měl by v upalování tkáně zpomalit.“

Využití tohoto přístroje vidí, mimo chirurgii, prof. Havlíček  i v dalších oblastech – například v kontrole potravin.

Odpovědi na další zajímavé otázky naleznete v rozhovoru na Radiu ZET.