Výjimečné zařízení, spektrometr iontové pohyblivosti, který pomůže při vývoji nových metod pro včasné odhalení infekčních a metabolických chorob, uvedl do provozu ve čtvrtek 10. prosince Mikrobiologický ústav AV ČR za přítomnosti představitelů Akademie věd ČR. Přístroj pomůže v akademickém i aplikovaném sektoru při řešení problémů klinického výzkumu. Spektrometr, který zpřístupní nové instrumentálně- analytické techniky, jež dosud nebyly v ČR k dispozici, byl pořízen v rámci Strategie AV21, jejíž motto zní „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Vývoj a aplikace multimodálních zobrazovacích technik jsou jedním z prioritních cílů pracoviště prof. Vladimíra Havlíčka, které se zaměřuje na lékařskou problematiku s možným rychlým přenosem výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Jde o vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku infekčních onemocnění, popis orgánového postižení u dědičných a metabolických chorob nebo tkáňových procesů spojených se stárnutím organismu. Mikrobiologický ústav společně s partnery z Univerzity Palackého v Olomouci ve svých projektech propojuje zobrazovací experimentální techniky pozitronové emisní tomografie, molekulární nebo atomární hmotnostní spektrometrie a elektronové mikroskopie.

Tisková zpráva

Reportáž Český Rozhlas Plus

Video reportáž
 

FOTO
Spektrometr iontové pohyblivosti2015.12.10_střih pásky

 

10.12.2015         10.12.