• Praha, 1. prosince 2015  
    Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015.
    Předání ceny vědcům a studentům 2015

    Předání ceny vědcům a studentům 2015    Z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.  tuto cenu získal  RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. za výzkum, který spojuje molekulárně biologické, mikrobiologické a biochemické metody při výzkumu mikroorganismů v půdním prostředí zaměřeného na identifikaci a popis aktivních mikroorganismů a analýzy ekosystémových procesů.
    http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-predala-ceny-vedcum-a-studentum-za-rok-2015?highlightWords=Cena+ministryn%C4%9B