Laboratoř imunoterapie

Dr. Luca Vannucci, PhD.

Vedoucí laboratoře:
Dr. Luca Vannucci, M.D., PhD.

Tel.:  (+420) 296 442 394
E-mail:  vannucci@biomed.cas.cz

MUDr. Luca Vannucci, Ph.D. Vedoucí laboratoře
RNDr. Petr Šíma, CSc. Vědecký pracovník
MUDr. Anna Fiserova, CSc. Vědecký pracovník
RNDr. Pavol Lukáč Doktorand
Mgr. Lenka Rajsiglová Doktorand
MUDr. Paolo Tenti Doktorand
Mgr. Fabián Čaja Doktorand
MUDr. Dmitry Stakheev, Ph.D. Doktorand
Ing. Jaroslava Vosmíková Odborný pracovník
Eva Truxová Laborant

Dr. Vannucci je od 4.4.2019 důstojníkem Řádu italské hvězdy

Laboratoř Imunoterapie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. se převážně zabývá studiem imunologických procesů nádorového mikroprostředí.

Lab.156_1Studiem nádorového vývoje ve zvířecím experimentálním modelu sledujeme:

  • Jaké důležité tkáňové struktury se přizpůsobují vývoji a růstu nádoru
  • Jak jsou tyto změny závislé na lokálních změnách imunitního prostředí
  • Jak toto prostředí podporuje růst nádoru nebo naopak jeho eliminaci
  • Jak můžeme zvýšit nebo reaktivovat naši obranu proti nádorovému onemocnění včetně metastází a to jak lokálně
    (v nádoru) tak i systemicky/ systematicky (v celém organismu)

 

Za tímto účelem studujeme změny mikroprostředí v samém počátku nádorového bujení histologickými a imunologickými technikami pro včasnou diagnostiku a léčbu na střevním nádorovém modelu v zánětovém a nezánětovém prostředí. V našich studiích také sledujeme důležitost mikrobiomu na bezmikrobních (GF)  a konvenčních (CV)  zvířatech.

156_obr._3   156_graf_2

Nově ve spolupráci s pracovištěm Thomayerovy nemocnice a dalšími nemocnicemi využíváme experimentální model
pro následnou léčbu pacientů.

 

  156_5156_4

Studujeme vývoj nanočástic z přírodních materiálů, které pronikají nejen do nádorové tkáně, ale i přímo do nádorových buněk. Hledáme cílenou protinádorovou léčbu s vysokou účinností a minimálními vedlejšími účinky (ve spolupráci s CNR a Univerzitou
„La Sapienza“ v Římě).

156_6

 

Využíváme indukovanou hypertermii s použitím magnetického pole
nebo mikrovln pro snadnější rozeznání nádorových buněk imunitním systémem a jejich následnou likvidaci (ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou, oddělení Elektromagnetického pole ČVUT a Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

 

 

156_7

Zkoumáme možnost vyvolat nebo ovlivnit imunitní odpověď (převážně přirozenou imunitní odpověď organismu) přírodními prostředky např. betaglukany získané z hub a dalších organismů.

 

 

 

 

 

 

Naše výsledky jsou prezentovány na národních i mezinárodních konferencích a publikovány ve vědeckých a odborných časopisech.