• Rejstřík informací RIVInformační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
    Veřejně přístupná data IS VaVaI
  • CEP –  Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Informace o předávání údajů
  • ASEP – Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR
  • AV ČR Akademie věd České republiky
  • RVVI – Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 

  • Akademický bulletin – Oficiální časopis Akademie věd České republiky, vydáván pravidelně do 31.12.2016
  • Živa – Populárně vědecký časopis
  • Otevřená věda – Webový portál – popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky

Leonardo – věda a technika
Elektronická brožura (PDF) – „Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a funkce“