Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy
při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde je možné podat písemnou žádost o informace:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Telefon: +420 296 442 341
Fax +420 244 471 286
e-mail: mbu@biomed.cas.cz

 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:
  • Formulář lze získat na sekretariátu MBÚ, viz výše.
  • Formulář  je  k dispozici pro stažení ve formátu DOC (MS Word)
  • Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:
   1) prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny (mbu@biomed.cas.cz)
   2) prostřednictvím datové schránky (ID ndpn2cp)
  • Elektronické žádosti se příjímají v datových formátech *.DOC ; *.XLS; *.PDF; *.TXT; *.JPG; *.JPEG; *.GIF
 • Proti rozhodnutí o žádosti či návrhu se lze odvolat  – odpovědná osoba:
  Ing. Jiří Hašek, CSc.
  ředitel MBÚ AV ČR
  Vídeňská 1083
  142 20 Praha 4
  Telefon: +420 296 442 2343
  E-mail: hasek@biomed.cas.cz

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
  • nedostane-li MBÚ AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost
   do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
  • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené
   pro vyřízení žádosti zákonem
  • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
  • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu),
    který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

  Výroční zpráva MBÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za  rok:

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

 • Sazebník úhrad za poskytování informací