Časopis publikuje reviews, původní práce, krátká sdělení a recenze knih ze všech oborů mikrobiologie a imunologie. Vychází šestkrát ročně, impakt faktor je 1,335, vydavatelem je Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. a vedoucím redaktorem je RNDr. Jiří Matějů, CSc.

Spoluvydavatel: Československá společnost mikrobiologická

Více informací je k dispozici v angličtině.

Kontakt:

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

tel.: 241 062 241

fax: 244 471 286

e-mail: folia@biomed.cas.cz