Folia Microbiologica

Charakteristika:

  • Časopis publikuje reviews, původní práce, krátká sdělení a recenze knih ze všech oborů mikrobiologie a imunologie.

ISSN:FOLIA MICROBIOLOGICA

  • 0015-5632, 1874-9356

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • RNDr. Jiří Matějů, CSc

Kontakt:

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

tel.: 241 062 241

fax: 244 471 286

e-mail: folia@biomed.cas.cz

Více informací k dispozici v angličtině.

  • 2013 Impact Factor   *  1.335