Martin Schwarzer získal EMBO grant

Vědecká organizace EMBO (European Molecular Biology Organization), sdružující 1800 předních výzkumníků v oblasti věd o živé přírodě, v prosinci udělila grant EMBO Installation deseti nadějným vědcům, kteří zakládají nezávislé výzkumné skupiny v ČR, Polsku, Portugalsku a Turecku. Mezi oceněnými výzkumníky je také jeden Čech, a sice Martin Schwarzer z Mikrobiologického ústavu (MBÚ) AV ČR. Doktor Martin…

Novým předsedou České imunologické společnosti je Luca Vannucci

Dr. Vannucci v r. 1981 ukončil studium medicíny a v r. 1987 se specializoval v oboru všeobecná chirurgie, obojí na univerzitě v Pise. Ve stejném roce pokračoval na chicagské univerzitě ve studiu experimentální karcinogeneze pod vedením nositele Nobelovy ceny Ch. B. Hugginse. V r. 1992 získal diplom v lékařské onkologii na univerzitě v Miláně a do…

Petr Baldrian mezi nejcitovanějšími vědci

Dvanáct českých expertů na seznamu nejcitovanějších vědců. Ten každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics.

Mezi nejcitovanějšími je mikrobiolog Petr Baldrián.

Gratulujeme!

GAČR

Velice si ceníme vysoké úspěšnosti získaných grantů GAČR. Je nám taktéž ctí, že čtyři naši zaměstnanci (Michal Koblížek, Josef Komenda, Peter Šebo a Leoš Valášek) získali grantové projekty EXPRO(tady bude link na GAČR-EXPRO). Se čtyřmi projekty se tak Mikrobiologický ústav stal nejúspěšnější institucí v rámci Akademie věd ČR. Blahopřejeme řešitelům a jejich vědeckým týmům a…