Petr Baldrian mezi nejcitovanějšími vědci

Dvanáct českých expertů na seznamu nejcitovanějších vědců. Ten každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics.

Mezi nejcitovanějšími je mikrobiolog Petr Baldrián.

Gratulujeme!

GAČR

Velice si ceníme vysoké úspěšnosti získaných grantů GAČR. Je nám taktéž ctí, že čtyři naši zaměstnanci (Michal Koblížek, Josef Komenda, Peter Šebo a Leoš Valášek) získali grantové projekty EXPRO(tady bude link na GAČR-EXPRO). Se čtyřmi projekty se tak Mikrobiologický ústav stal nejúspěšnější institucí v rámci Akademie věd ČR. Blahopřejeme řešitelům a jejich vědeckým týmům a…

Martin Modrák na konferenci StanCon Helsinki

Konference StanCon Helsinki svedla dohromady několik set lidí z naprosto rozdílných oborů, které spojuje zájem o statistiku, konkrétně o tzv. Bayesovské metody. Mluvilo se například o vážení galaktických clusterů, odbourávání léků v těle, předpovídání poptávky po elektřině nebo prvnotní osidlování pacifických ostrovů. Vedle získání konkrétních podnětů pro zlepšení matematických modelů v mé vlastní práci pro…

Profesor Daniele Fabris a jeho přednáška na Mikrobiologickém ústavu

V pátek 19.10.2018 měl Mikrobiologický ústav tu čest hostit na své půdě přednášku profesora chemických a biologických věd z RNA institutu newyorské University at Albany Daniela Fabrise. Profesor Fabris hovořil na téma své práce „Pohled na ribonukleotidové modifikace na transkriptomové úrovni: krok směrem k epitranskriptomii založené na hmotnostní spektrometrii“   Kdo se chce dozvědět více,…