Cena Karla Preise putovala do MBÚ

Cenu Karla Preise za nejlepší práci otištěnou v časopise Chemické listy v roce 2020 obdržel kolektiv autorů za součíslí Chemických listů, svazky 2-3 (2020) s názvem „Vybrané kapitoly z hmotnostní spektrometrie“. Cena je pojmenována po zakladateli Listů chemických, prof. Karlu Preisovi (1846-1916), významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie. Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 a…

Objev nových patogenů působících dermatomykózy přenášené ze zvířat

Zarudlá ložiska, olupující se kůže nebo ohraničená lysina, to jsou časté příznaky napadení patogenními houbami rodu Trichophyton. Významná část těchto infekčních onemocnění je přenášena na člověka z domácích a hospodářských zvířat. Od přelomu tisíciletí zneklidňuje klinické mykology zejména extrémní narůst kožních infekcí přenesených morčaty. Vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy objasnili původ epidemie,…

Nová cesta boje proti patogenním bakteriím

Vědcům se podařilo objasnit jedinečný molekulární mechanismus, který umožňuje bakteriím udržovat nezbytný tok genetické informace z DNA do RNA po celý život. Objevili tak nové možnosti pro vývoj nezbytných antimikrobiálních látek proti závažným patogenům, jako jsou látky proti tuberkulóze. Výsledky práce vědeckých týmů z Ústavu mikrobiologie a biotechnologie AV ČR ve spolupráci s francouzskou laboratoří…

Metabolismus chlorofylu ve fotosyntetické buňce

Vědců, kteří se systematicky věnují biosyntéze chlorofylu a fotosyntetických bílkovinných komplexů, není po světe mnoho. Patří k nim ale Ing. Roman Sobotka, Ph.D., z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Na jeden z jeho posledních projektů „Regulace distribuce molekul chlorofylu v buňkách sinic“ poskytla finanční prostředky Grantová agentura České republiky. Chlorofyl patří mezi tetrapyroly, což je skupina barevných látek –…

Vědci analyzovali 135 genomů hub

Čeští vědci se podíleli na rozluštění 135 genomů hub. Mezi nimi i hřib smrkový nebo muchomůrku růžovku. Mezinárodní tým vědců, na jehož práci se podíleli i odborníci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, rozluštil genetickou informaci 135 genomů hub. Studie, která vyšla tento měsíc v časopise Nature Communications, popsala také 62 nových genomů tzv. mykorhizních hub,…

Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění v letošním roce dostal fotograf Václav Fanta

Fotograf, který díky své profesi poznal mnoho zemí a setkal se s mnoha zajímavými lidmi, několik let pracoval jako vědecký fotograf na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Ačkoli ztratil zrak, zájem o okolní svět ho neopustil. Václav Fanta se narodil 17.dubna 1940. Základy pro své zaujetí vědeckou, reportážní a uměleckou fotografií získal při studiu na…

Ohlédnutí za workshopem ONYGENALES 2020

Pokroky v základním a klinickém výzkumu dermatofytů a dimorfních hub Workshop ONYGENALES, organizovaný ve dvouletých intervalech, byl uspořádán v Praze ve dnech 10. – 11. září 2020 ve spolupráci pracovní skupiny ISHAM ONYGENALES, Mikrobiologického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy. Workshop se stal místem setkání výzkumníků, studentů, lékařů, laboratorních pracovníků a epidemiologů napříč obory biomedicíny, kteří…

Akademie věd ČR udělovala titul doktor věd

Ve středu 23. září 2020 proběhlo v prostorách Knihovny AV ČR předání diplomů s titulem „doktor věd“. Ocenění uděluje AV ČR již od roku 2003 vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Titul dosud…

Cena předsedkyně Grantové agentury ČR putovala také do Mikrobiologického ústavu AV ČR

Ocenění za mimořádné výsledky při řešení projektů základního výzkumu převzalo dnes 23. 9. 2020 z rukou předsedkyně Grantové agentury ČR pět řešitelů. Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR získal cenu v kategorii Lékařské a biologické vědy za projekt „Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciačního faktoru 3 a…

HLEDÁME MOTIVOVANÉ PRE- A POST-GRADUÁLNÍ STUDENTY

HLEDÁME MOTIVOVANÉ PRE- A POST-GRADUÁLNÍ STUDENTY, kteří mají zájem o vypracování bakalářské, diplomové čí disertační práce.   Laboratoř buněčné a molekulární imunologie hledá talentované a vysoce motivované kolegy na práci zaměřenou na výzkum role mikrobiomu v patogenezi různých onemocnění. Projekty jsou zaměřeny na sledování změn mikrobiálních společenstev a některých imunitních parametrů ve vzorcích získaných od pacientů.…