Festival vědy 2018

Festival vědy je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí, který vznikl již před pěti lety. Čeká na vásvelká laboratoř a technologický park pod širým nebem. Srozumitelným způsobem budeme celý den představovat nejen přírodovědné a technické obory. Uvidíte zajímavé ukázky, ověříte znalosti v soutěžích a kvízech a vyzkoušíte nevšední pokusy. Na fotkách jsou studenti MBÚ, doc.RNDr. Jiří Gabriel, CSc. a místopředseda AV…

Protein HelD je důležitý pro správnou expresi genů

Mgr. Libor Krásný, Ph.D. z Mikrobiologického ústavu AV ČR: Protein HelD je důležitý pro správnou expresi genů   GAČR poskytla finanční prostředky na váš projekt „Určení buněčné role HelD, nového vazebného partnera bakteriální RNA polymerázy”. Proč jste si vybral právě toto téma projektu? Tento projekt navazoval na projekt předchozí, ve kterém jsme studovali několik proteinů, které interagují s bakteriální RNA polymerázou (RNAP) – enzymem, který je klíčový pro přepis…

Další dílek do „zeleného puzzle“ aneb třeboňští vědci odhalili nový článek biosyntézy fotosyntetického aparátu

Práce třeboňských vědců z Laboratoře fotosyntézy Mikrobiologického ústavu AV ČR – Centra ALGATECH  vznikla ve spolupráci s vědci z londýnské Imperial College. Detailně se zabývá strukturou a funkcí bílkoviny, která se označuje jako faktor Ycf48 a která hraje klíčovou úlohu v procesu tvorby fotosyntetických bílkovinných komplexů (fotosystémů) u sinic. Bílkovina Ycf48 je přítomna i u všech ostatních fotosyntetických organismů…

Tomáš Cajthaml v Poslanecké sněmovně

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky uspořádala pod záštitou Dany Balcarové a Evy Zažímalové seminář na téma „Pitná voda je – a bude?“ V rámci semináře měl svou přednášku na téma Stopová množství chemických látek ovlivňující lidské zdraví v pitné vodě prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.       Více…