Novým předsedou České imunologické společnosti je Luca Vannucci

Dr. Vannucci v r. 1981 ukončil studium medicíny a v r. 1987 se specializoval v oboru všeobecná chirurgie, obojí na univerzitě v Pise. Ve stejném roce pokračoval na chicagské univerzitě ve studiu experimentální karcinogeneze pod vedením nositele Nobelovy ceny Ch. B. Hugginse. V r. 1992 získal diplom v lékařské onkologii na univerzitě v Miláně a do…

Petr Baldrian mezi nejcitovanějšími vědci

Dvanáct českých expertů na seznamu nejcitovanějších vědců. Ten každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics.

Mezi nejcitovanějšími je mikrobiolog Petr Baldrián.

Gratulujeme!

GAČR

Velice si ceníme vysoké úspěšnosti získaných grantů GAČR. Je nám taktéž ctí, že čtyři naši zaměstnanci (Michal Koblížek, Josef Komenda, Peter Šebo a Leoš Valášek) získali grantové projekty EXPRO(tady bude link na GAČR-EXPRO). Se čtyřmi projekty se tak Mikrobiologický ústav stal nejúspěšnější institucí v rámci Akademie věd ČR. Blahopřejeme řešitelům a jejich vědeckým týmům a…

Martin Modrák na konferenci StanCon Helsinki

Konference StanCon Helsinki svedla dohromady několik set lidí z naprosto rozdílných oborů, které spojuje zájem o statistiku, konkrétně o tzv. Bayesovské metody. Mluvilo se například o vážení galaktických clusterů, odbourávání léků v těle, předpovídání poptávky po elektřině nebo prvnotní osidlování pacifických ostrovů. Vedle získání konkrétních podnětů pro zlepšení matematických modelů v mé vlastní práci pro…